Disclaimer

 

Artikel 1 – Identiteit

De website, toegankelijk via het adres www.shop.runnerslab.be, hierna “Website” genoemd, uitgebaat door Runners' lab Webshop, met maatschappelijke zetel te Westpoort 68 2070 Zwijndrecht Belgium, opgenomen in de KBO onder het nummer BE 0789.724.114

Telefoonnummer: +32 3 775 22 13

e-mailadres: webshop@runnerslab.be

Bankrekeningnummer: BE97 7340 6227 8049

 

Artikel 2 – algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan www.shop.runnerslab.be. Lees aandachtig deze disclaimer. Ze bevat de voorwaarden voor de toegang van alle bezoekers aangaande het gebruik van onze website. Voor de algemene voorwaarden voor geregistreerde bezoekers, verwijzen wij naar de desbetreffende “Algemene Voorwaarden”, die terug te vinden zijn via de footer op deze website.

Het Privacybeleid kan je eveneens terug vinden via de footer “Privacybeleid” op deze website.

Door gebruik te maken van deze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer.

 

Artikel 3 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekens, foto’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Runners' lab Webshop of rechthoudende derden. Ze mogen dan ook niet gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Runners' lab Webshop

 

Artikel 4 – aansprakelijkheid

Runners' lab Webshop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Runners' lab Webshop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Runnrs' lab Webshop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Runners' lab Webshop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Runners' lab Webshop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Runners' lab Webshop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

 

Artikel 5 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.